ششمین اتوبوس مطالبه گری در شورای شهر توقف کرد

به گزارش سازمان بسیج رسانه استان کرمان ، ششمین اتوبوس مطالبه گری بسیج رسانه استان کرمان به میزبانی اعضای شورای شهر و شهردار منطقه یک و برخی از معاونین شهرداری برگزار شد . در ابتدای اعضای شورای شهر و اصحاب رسانه…