اجرای طرح ایرانیار جهت حمایت از کالای ایرانی

به گزارش سازمان بسیج رسانه کرمان ، مرتضی کاراموزیان رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان ،  در خصوص طرح ایران یار گفت : طرح ایران یار در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی در نسل چهارم انقلاب می باشد و گستره…