آثار برگزیده مرحله استانی جشنواره رسانه ای ابوذر به سطح کشور راه یافت

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج رسانه استان کرمان ،مرتضی کارآموزیان با بیان این مطلب که استقبال اصحاب رسانه و علاقه مندان از سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است ،…