نشست صمیمی راوی دفاع مقدس با خبرنگاران بسیج رسانه

به گزارش سازمان بسیج رسانه کرمان ،    بسیج رسانه استان کرمان در راستای کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان اقدام به برگزاری نشست صمیمی خبرنگاران با راوی دفاع مقدس کرد در این نشست صمیمی عبدالعلیزاده از خاطرات و ویژگی اخلاقی شهید آتشی…