مدیر عامل شرکت صنایع مفتول بکسل پاس در بازدید تور رسانه ای گرا :تولید ۶۰ هزار تن طناب فولادی در سال

مدیر عامل شرکت صنایع مفتول بکسل پاس تصریح کرد : طناب فولادی محصول نهایی شرکت ماست که به آن ماشین های کلوزر گفته می شود ؛ در مجموع حدود ۶۰ هزار تن در سال محصول تولید می شود.

بومی سازی بریکت (آهن اسفنجی) در سیرجان و بی نیازی ایران از واردات این تکنولوژی

مدیرعامل شرکت گل گوهر سیرجان  توضیح داد : بریکت در اندازه های فعلی برای صادرات بسیار مناسب است و قیمتش حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار می باشد ؛ تکنولوژی این محصول در چین بوده است و در ایران بومی سازی ها صورت گرفته و برای کارخانجات بعدی دیگر نیاز به واردات تکنولوژی نداریم.

توقف اتوبوس مطالبه گری در قصابی ها و محل فروش گوسفند زنده/تصاویر

به گزارش سازمان بسیج رسانه استان کرمان  

اتوبوس مطالبه گری جهت بررسی قیمت و عرضه گوشت در سطح استان کرمان

به گزارش سازمان بسیج رسانه استان کرمان ، هفتمین اتوبوس مطالبه گری بسیج رسانه استان کرمان با حضور  رییس اتحادیه صنف قصابان استان کرمان،معاونت استانداری،بسیج کشاورزی استان کرمان،مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمان،معاونت بهبود امور دام استان کرمان سفر…