نخستین اردوی جهادی بسیج رسانه رفسنجان برگزار شد

  نخستین اردوی جهادی اصحاب رسانه رفسنجان در مناطق محروم شهرستان ریگان برگزار شد .

حضور جهادی اعضای بسیج رسانه رفسنجان در ریگان

مسئول کانون بسیج رسانه شهرستان رفسنجان و خبرنگاران جهت انجام کارهای جهادی و تهیه گزارش از کارهای جهادی به ریگان روستای عباس آباد سفر کردند