رونمایی محصولات کمیته فضای مجازی و کمیته رسانه کنگره شهدای استان کرمان

  به گزارش سازمان بسیج رسانه استان کرمان ، در راستای کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان و  سومین جشنواره رسانه های برتر ( ابوذر ۹۷ ) واز  محصولات کمیته فضای مجازی و کمیته رسانه کنگره شهدای استان کرمان با حضور سردار…

بسیج رسانه استان کرمان

طراح :wholestore.ir