بیانیه هیئت داوران جشنواره ابوذر ۹۷ استان کرمان

به گزارش سازمان بسیج رسانه استان کرمان ، هیئت داوران جشنواره رسانه های برتر استان کرمان ( ابوذر۹۷ ) بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد متبرک باد نام بلند ابوذر آن قامت رنج کشیده تاریخ و یادگار شریف خندق…