همه آنچه در جشنواره ابوذر گذشت

رییس کمیته داوران سومین جشواره ابوذر درخصوص حواشی پیش آمده در اختتامیه یادداشتی ارسال نمودند که بدون تغییر منتشر می شود: روند برگزاری جشنواره ابوذر از روزهای پایانی خرداد ماه سال جاری آغاز شد که پس از اعلام فراخوان و…

بسیج رسانه استان کرمان

طراح :wholestore.ir